cookie
Deze website plaatst alleen functionele cookies 

Wij verzamelen en delen geen privacy gevoelige informatie via deze website en gebruiken alleen noodzakelijke, functionele cookies. Deze helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Akkoord
Niet akkoord

Veelgestelde vragen

Wat betekent dagrente?


De dagrente is de rente die die dag geldt voor een soortgelijke nieuwe hypotheken (leningdeel). 

Wat betekent bouwdepot?


Een bouwdepot is een rekening waar de geldverstrekker(een deel van) de lening op stort. Met het geld op deze rekening kan je de rekeningen voor de bouw of verbouwing van de woning (laten) betalen

Wat betekent eigenwoningschuld?


De eigenwoningschuld is het deel van de lening dat voor renteaftrek in box 1 in aanmerking kan komen. Dat kan alleen als de lening is afgesloten:
1. voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, en
2. voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Ook moet je aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Raadpleeg een (belasting) adviseur of de Belastingdienst voor de voorwaarden. Uiteraard kijken wij graag met je mee.

Heb je bijvoorbeeld een leningdeel gebruikt om de woning in te richten?
Dan kan je dat leningdeel niet optellen bij de eigenwoningschuld.

Wat betekent executieverkoop?


Als je de lening niet meer kan betalen, proberen we eerst samen met je een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kan de woning uiteindelijk (gedwongen) verkocht worden. Dit is onderdeel van het hypotheekrecht en wordt ook wel executieverkoop of gedwongen verkoop genoemd.

Wat betekent een hypotheek?


Een hypotheek bestaat uit de lening, de rente, het terugbetalen en het recht van hypotheek op een onderpand (de woning).

Wat betekent een overbruggingslening?


De overbruggingslening kan gebruikt worden om de overwaarde van de huidige woning te gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning. Nadat de huidige woning is verkocht, moet de de overbruggingslening worden terugbetaald.

De overbruggingslening heeft een beperkte looptijd. Dit staat in de offerte. Na die beperkte looptijd moet de overbruggingslening in ieder geval (helemaal) terugbetalen, ook als de woning nog niet is verkocht.

Wat betekent een pandrecht?


De geldverstrekker wil doorgaans de zekerheid hebben dat je de lening terugbetaalt. Daarom wil de geldverstrekker naast het hypotheekrecht veelal ook een pandrecht. Een pandrecht geef je bijvoorbeeld op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Dat betekent dat als je de rente niet betaalt of je lening niet terugbetaalt, de geldverstrekker het geld dat op deze verzekering of (bank)spaarrekening staat, mag gebruiken om de lening terug te betalen.

Wat betekent een verhuisregeling?


De verhuisregeling betekent dat het rentepercentage dat hoort bij dat deel van de oude lening met een vaste rente, mee kan nemen naar de nieuwe lening. Wij kunnen je vertellen of het verstandig is om gebruik te maken van de verhuisregeling.

Wat betekent een opstalverzekering?


Met een uitgebreide opstalverzekering is de woning verzekerd tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Deze verzekering wordt door de geldverstrekker verplicht. De geldverstrekker wil de zekerheid dat bij totaal verlies van de woning, er voldoende geld wordt uitgekeerd om de hypotheek te kunnen aflossen. Een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd.

Wat betekent kadaster?


Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.

Wat betekent nominale rentepercentage?


Het nominale rentepercentage is het rentepercentage dat je voor jouw lening betaalt.

In tegenstelling tot de effectieve rente (JKP) is in het nominale rentepercentage geen rekening gehouden met eventuele kosten en met het vooraf of achteraf betalen van de rente.

Wat betekent een BKR registratie?


Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker.

Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van jezelf en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om overcreditering tegen te gaan.

Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen wordt voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, we lichten e.e.a. graag toe

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?


Ja dat kan!

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker.

Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt men het flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag.