cookie
Deze website plaatst alleen functionele cookies 

Wij verzamelen en delen geen privacy gevoelige informatie via deze website en gebruiken alleen noodzakelijke, functionele cookies. Deze helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Akkoord
Niet akkoord

Disclaimer

Disclaimer
Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van onze of een van onze andere websites van toepassing, Door het gebruik van de websites, downloads, apps en tools accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Wij doen ons uiterst best om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de websites zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken werkt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites en de daarop weergegeven informatie, nog voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op de websites en tools kunnen geen rechten ontleend worden.

Geen advies
De via deze internet aangeboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Rechten
Wij of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de sites staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, tools, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Het is niet toegestaan om iets van de sites overnemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wijzingen
Wij mogen de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links
De website(s) kunnen links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor inhoud en uitstraling van deze websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.